Fjernhjelp

HÅG 9220

 


Kontorplan AS er en HÅG-partner, og på bildet ser du en HÅG H09 9220 som er en av våre bestselgere!

Kassasystemer

 

  

Nytt regelverk for kassasystemer fra 1. januar 2017!

 

Fra 1. januar 2017 må alle kassasystemer som vi selger tilfredsstille kravene i Kassasystemlova og forskriften som er fastsatt til loven.

Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova) ble kunngjort i fjor sommer, og på slutten av fjoråret kom også forskriften som utdyper loven. Kassaloven med tilhørende forskrift er et først og fremst rettet mot produsenter og importører av kassesystemer. De nye reglene innebærer at leverandørene etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav. Blant annet gjelder dette krav til påbudte og forbudte funksjoner, og til sikring av elektronisk journal. 

Alle nye kassasystemer som vi selger etter 1.1.2017 må være i henhold til nye krav. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket. Produkterklæringen skal oppbevares sammen med apparatet. Eksisterende systemer må byttes ut innen 1.1.2019.   

Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller for tilbud om bytte av eksisterende utstyr.

            

Forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta)

Lov om krav til kassasystem (kassasystemlova)